OZNAMY

Školský rok 2018/2019

Milí rodičia, nezabudnite zapísať svoje dieťa do ŠKD hneď v prvý deň školského roka - 3.9.2018 od 8.00 hod. na oboch pracoviskách.

Školský rok 2017/2018

Milí rodičia, opäť je tu záver školského roka. Chceme Vás upozorniť na to, že v posledný deň t.j. 29.6.2018 bude ŠKD k dispozícii len v ranných hodinách pred začiatkom slávnostného ukončenia školského roka.
Po odovzdaní vysvedčení si deti preberiete od triednych učiteliek. ŠKD    po 9.00 nebude v prevádzke.


Vianočný jarmoček na Dončovke

Milí naši rodičia, starkí a všetci priatelia našej školy. Srdečne Vás
pozývame na Vianočný jarmoček, ktorý sa uskutoční 13.12.2017
v priestoroch vestibulu pracoviska na Dončovej ulici. Výťažok
z jarmočka poputuje priamo do tried a oddelení ŠKD. Ďakujeme!

 

Od 01.01.2018 bude možné realizovať
platbu za ŠKD
iba bankovým prevodom.
Platba šekom nebude možná.

Za porozumenie ďakujeme. Číslo účtu je zverejnené nižšie.

 

Upozornenie na zrušenie oddelení ŠKD

K 1.12.2017 boli v našom ŠKD zrušené 2 oddelenia. Na pracovisku na Bystrickej ceste je to

6. oddelenie - p. vychovávateľka Mgr. V Zubková. Na pracovisku na Dončovej ulici 9.oddelenie

- p. vychovávateľka I. Stolárová. Deti z týchto oddelení boli prerozdelené do iných oddlenení.

 

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,

Od 1.9.1017 sa mesačný príspevok do ŠKD - suma 10€, bude uhrádzať bankovým prevodom.

Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte do správy pre prijímateľa:

triedu (napr: 1A)
mesiace / rok  ( za ktoré platíte napr: 9,10/2018)

Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy 2 mesiace dopredu. Dieťa, ktoré nebude mať
uhradený poplatok do ŠKD do 15 dňa v mesiaci, bude z ŠKD vylúčené.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

 

1. platba do 15.9.2017 za mesiace IX,X, t.j.20,-€
2. platba do 15.11.2017 za mesiace XI,XII, t.j. 20,-€
3. platba do 15.1.2018 za mesiace I,II,t.j. 20,-€
4. platba do 15.3.2018 za mesiace III,IV,t.j. 20,-€
5. platba do 15.5.2018 za mesiace V,VI,t.j. 20,-€

                                                        

Na základe VZN č. 20/2014 Mesta Ružomberok,
oznamujeme 

rodičom, že s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zvyšuje príspevok
za školský klub detí na 10 eur/mesiac.

VZN  k nahliadnutiu na úvodnej stránke školy v ľavom rohu hore

 
 
 

Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.