OZNAMY

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do školského klubu detí, je povinný uhrádzať príspevok zálohovo vždy 2 mesiace dopredu  najneskôr do 10. dňa v mesiaci za pobyt dieťaťa v školskom klube detí, stanovenú všeobecným záväzným nariadením mesta a oznámením riaditeľa školy  bankovým prevodom na číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829. Výška príspevku v šk. roku 2019/2020 je 10,00€ na mesiac. 


Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.