Najnovšie aktivity ŠKD

Školský rok 2019/2020

Karneval v ŠKD na Dončovej

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom školskom klube sa dňa 21.2.2020 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Nezabudli sme ani na dobroty, ktoré neodmysliteľne patria ku každej fašiangovej zábave. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok.


Karneval na Bystrickej 

Prvý polrok školského roka 2019/2020 (v piatok  30. 1.) sme ukončili naším obľúbeným podujatím s názvom - Karneval. Deti prišli v maskách od výmyslu sveta - našli sa tam princezné, piráti, zvieratká a všeličo možné aj nemožné. Karneval sa začal už počas vyučovania a po obede pokračoval aj v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Tancovali sme metlový i stoličkový tanec, vyhodnocovali masky, fúkali i praskali balóny a tancovali a tancovali. Karneval sa nám veľmi páčil a už teraz sa tešíme, čo nám prinesie nový polrok. 

Detské divadlo na Bystrickej

Dňa 18. novembra sa v priestoroch telocvične uskutočnilo detské divadlo s názvom - Ako sova líške bájky čítala, na ktorom sa zúčastnili všetky naše oddelenia ŠKD. Predstavenie bolo veľmi veselé - deti sa zasmiali, ale ako to už pri bájkach býva - aj poučili.

Šarkaniáda na Bystrickej 

V stredu, 16. 10. 2019 sa na ZŠ Bystrickej konala pekná akcia s názvom Šarkaniáda. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si priniesli svojich šarkanov a spoločne sa preháňali krížom-krážom po školskom dvore. Počasie nám prialo, preto farebné šarkany lietali krásne vysoko. Na konci akcie deti dostali diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť podľa vlastných predstáv. 

75. výročie SNP 

V oddeleniach ŠKD na Bystrickej sme si pripomenuli výročie SNP. Čítali sme si príbehy účastníkov bojov, prezerali dobové fotografie, zahrali sme sa na vojakov. Mladší žiaci si vytvorili vlastné vojenské čiapky, pochodovali ako vojaci, tancovali a spievali regrútske piesne. Spoločnou prácou sme vytvorili plagáty, ktoré sú zverejnené vo vestibule školy. 

PASOVAČKA na Bystrickej

Dňa 23.9.2019 sa v priestoroch našej telocvične  ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bola udalosť s názvom „PASOVAČKA“ Prváci , nulťáci  Zlatou bránou a spevom vstúpili  do rozprávkového sveta, kde ich tam čakal šašo Jašo a čarodejníčka Magda. Šašo mal pripravené nenáročné úlohy, kde deti ukázali svoju  zručnosť, vytrvalosť a šikovnosť. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich čarodejníčka Magda s pomocníkom šašom Jašom slávnostne „ pasovali“ a prijali do školského klubu.  Za odmenu si deti domov odniesli fixy, balóny  a pasovací list. Na záver svojim podpisom potvrdili slávnostný sľub na balóny.

VITAJTE MEDZI NAMI, NAŠI NOVÍ KLUBÁCI - IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Našim prvákom z 1.D  sa za posledné týždne veľmi zmenil život. Z malých škôlkárov sa stali školáci. V školskom klube detí sa z nich stali piráti. Už niekoľko dní kreslili svoje vysnívané pirátske lode, pirátov a vypracovávali pirátske pracovné listy. Keď to všetko zvládli, mohol nastať čas Imatrikulácie do pirátskeho ŠKD. Každý pirát si vyrobil svoju pirátsku masku a náš školský klub sa zmenil na Ostrov pirátov. Z mora sme vylovili tajomnú fľašu, v ktorej sme našli mapu a tá nám mala ukázať cestu k pokladu. Aby sme poklad našli všetci piráti museli absolvovať niekoľko  pirátskych úloh. Vyslobodili sme zakliatu korytnačku, vybojovali sme boj so zlou obludou a zachránili domorodcov a vylovili sme pre domorodcov na pamiatku krásne perly. Každý z pirátov dostal za svoju preukázanú šikovnosť svoj vlastný poklad. Bol ním imatrikulačný list, ktorým boli deti prijaté do nášho školského klubu.


Školský rok 2018/2019

Prevencia - kyberšikanovanie

Dňa 6.6. vo štvrtok sme absolvovali s deťmi z 5. a 6. oddelenia prevenciu s názvom kyberšikanovanie. Prvá časť prevencie pozostávala z prednášky a z vysvetlenia pojmov danej problematiky. Druhá časť bola zameraná na aktivity detí a skutočných príbehov. Na konci sme mali diskusiu. S deťmi sme sa rozprávali, že internet aj mobilné telefóny môžu byť dobré aj zlé, na niečo sú veľmi užitočné, ale môžu ohrozovať aj škodiť. Naučili sme sa zásady bezpečného používania internetu a mobilných technológií. 

Návšteva p. Gejdoša- Ochranára životného prostredia

Dňa 10.5. prišiel  do nášho Školského klubu  ZŠ Dončova pán Gejdoš- aktívny ochranár prírody, no najmä ochranár zvierat Veľkej a Malej Fatry. Pútavým rozprávaním, zanieteným prejavom a fotoprezentáciou  priblížil deťom prácu profesionálnych ochranárov v teréne. Rozprával im mnohé  zaujímavosti o zvieratách žijúcich v našich severných lesoch. Aká je vysoká zver, aké tri šelmy žijú v našich horách a mnohé iné...Deti so záujmom počúvali  a tiež pohotovo odpovedali na jeho otázky. Tešilo nás, že na mnohé otázky vedeli deti odpovedať. Veríme, že sa im prednáška páčila a prispela k ich ďalšiemu poznaniu prírody.

Halloween

Halloween, ktorý sa považuje za americký sviatok, sa nepochybne stáva čoraz populárnejším aj u nás. Halloween je o strašidlách, takže poriadne strašidlá nesmú chýbať a veru hrôzostrašné masky upírov, kostlivcov, duchov, bosoriek, čarodejníc… nechýbali ani na našej halloweenskej párty, ktorá sa konala v ŠKD. Deti si v jednotlivých oddeleniach strááášne zasúťažili, zatancovali, naplnili brušká strááášnými dobrotami. Chceme sa takto poďakovať maminkám, ale i babinkám za veľa upečených dobrôt. Ďakujeme všetkým strašidielkam za príjemné strávené chvíle.

Týždeň jablka v 11.-tom  oddelení

Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. Aj napriek tomu jeho konzumácia klesá a mnohí uprednostňujú exotické ovocie. Vieme o ňom naozaj všetko? Preto sme dni od 15.10. do 19.10.2018 v rámci týždňa zdravej výživy venovali práve jabĺčku.

Prvý deň sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o jabĺčku. Pozreli sme si prezentáciu a p. vychovávateľka nám prečítala rozprávku o tom Ako jabĺčko vyliečilo Elenku. Nakoniec sme si zatancovali jabĺčkový tanec.

Druhý deň bol venovaný červenému jabĺčku a my sme súťažili v jablkovej matematike a vytvorili sme spoločnú básničku o jablku.

Tretí deň sa niesol v znamení žltej farby, pretože sme ho venovali Žltému jabĺčku. Všetkým sa nám naplnili brušká vitamínmi, lebo práve v tento deň sme mali súťaž  O najrýchlejšie zjedené jablko.

Nasledoval Deň zeleného jablka. Všetci sme prišli v tento deň zelení. Vyrobili sme si na pamiatku jablkovú čelenku.

Posledný deň týždňa sme dostali diplomy za jabĺčkové body ,  ktoré sme získavali každý deň. Najlepší súťažiaci dostali aj darčeky.

PASOVAČKA PRVÁKOV DO ŠKD

24.septembra zavítal kráľovský rytier , lesná víla a čarodejnica z krajiny Klubákovo medzi prváčikov na Dončovej ulici. Misia bola jasná – pasovať ich do školského klubu. Svoju šikovnosť a zručnosť museli deti preukázať v štyroch disciplínach : spev,  hra s číslami, Polepetka naučili čo patrí a nepatrí do školskej aktovky a na záver súťaž družstiev: kto sa prvý dostane z potápajúcej lode na breh. Prváčikovia si z úlohami hravo poradili a následne zložili sľub.

Každý prváčik bol kráľovským rytierom pasovaný za člena klubu a odmenený pasovacím dekrétom a malým darčekom. Na záver sa všetky deti podpísali na pasovaciu listinu.


Školský rok 2017/2018

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ŠKD

Vo štvrtok 10.5.2018 nás navštívili profesionálni herci z divadla Portál v Prešove. Divadelná hra v ich podaní sa volala Rozprávkový hrniec. Bol to príbeh pomiešaných rozprávok a spoločne s nimi naše deti pátrali po poriadku v rozprávkach Snehulienka a sedem trpaslíkov, Červená čiapočka a Perníková chalúpka. Deti sa nielen zasmiali a zapojili  do deja,  ale aj poučili o tom ako vyhráva dobro a spravodlivosť. 

Upratovanie školského Dončovho dvora

Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korune hniezdia vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy majú celospoločenský význam, sú našimi pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Určite nielen v apríli, ale po celý rok by sme mali chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Je našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása nezničila. Preto sme aj my v našom ŠKD priložili ruku k dielu a spoločne všetky oddelenia sme poupratovali náš Dončov dvor.Týždeň vody v 11. oddelení

     Bez vody by neexistoval život na Zemi. Preto si zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname
22. marca už od roku 1993. V našom oddelení sme tejto nenahraditeľnej tekutine venovali celý týždeň. Prvý deň
sa deti prostredníctvom rozprávky o Vodných trpaslíkoch dozvedeli o kolobehu vody. Pozreli sme si prezentáciu o význame vody pre človeka a prírodu. Nasledujúci deň si deti svoje nové vedomosti overili pomocou rôznych pracovných listov, kreslili sme vodníkov a chobotničky. 21.marca sme sa super zabavili pri súťažiach s vodou. Deti museli zvládnuť rýchle pitie vody
so slamkou, premiestnenie vody z pohára do pohára a iné veselosti. V deň
vody – 22.3. všetky deti prišli oblečené v modrom. Koľko oblečenia - toľko kvapôčkových bodov získali.
Nakoniec sme si urobili spoločnú modrú fotografiu a dostali sme modré diplomy. Ostali nám už len spomienky,
ktoré si môžete pozrieť v podobe fotografií v našej fotogalérii.

ŠPORTOVÁ   OLYMPIÁDA    V   ŠKD

Dňa 8.3.2018 sa konala zimná olympiáda ŠKD. Síce sme nemali vonku sneh, ale nám to nevadilo a zimné športové disciplíny sme si napodobnili aj v našej  telocvični. Zúčastnili sa jej všetky štyri oddelenia, ktoré medzi sebou súťažili v štyroch disciplínach: hokej, hod loptou
do koša, trojskok, slalomový beh. Radosť z hry, súťaživosť a predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzala celé popoludnie. Na záver všetkých súťažiacich čakala medaila a sladká odmena, pretože víťazmi boli všetky deti, ktoré sa olympiády zúčastnili a strávili tak príjemné popoludnie.

Popoludnie so sánkami

V piatok popoludní boli deti z ŠKD na sánkovačke. Počasie nám vyšlo a snehu bolo dosť. Zasmiali sme sa aj zašantili a boli aj preteky. Víťazi boli všetci, pretože im nechýbala odvaha a chuť zvíťaziť.

Vtipnejší vyhráva

18.1. sme mali v 11.oddelení veselo. V tento deň sme v našom oddelení mali súťaž Vtipnejší vyhráva. Do súťaže sa zapojilo 7 detí z 1. a 4. ročníka. Súťaž pozostávala z 3 kôl a hviezdna porota hodnotila úroveň interpretácie, výber a veselosť vtipov. V porote zasadli naši kamoši z každej triedy jeden. Prvé miesto vyhral T. Záhradník zo 4.D, ktorý tiež získal cenu divákov. Na druhom mieste sa umiestnil M. Antol a tretie miesto patrilo A. Zubercovej – obaja z 1.D. Počas prestávok, kedy porota hodnotila,  nám krásne zaspievala J. Vrtichová  a náš kúzelník a zároveň čestný predseda poroty L. Durík nás zabavil kúzlami s kartami. Do súťaže sa okrem výhercov zapojili ešte  štvrtáci M. Prílepok, J. Vrtichová a prváci L. Žilová a V. Antonová – Stefanová.  Chceme sa poďakovať maminke p. J. Kubáňovej za podporu vo forme sladkej odmeny pre všetky deti z oddelenia.

Projekt FÍHA - DYHA

V tomto školskom roku sa deti a p. vychovávateľky z 8.a 11. oddelenia ŠKD zapojili do projektu Fíha - dyha. Čo je to? Projekt vznikol ako podpora povedomia o kvalite prírodných materiálov pre deti a študentov.  Drevo býva často nezmyseľne nahrádzané plastovými materiálmi.

Hlavné náplne projektu sú:

- na vzorkoch dýh ukázať rozmanitosť dreva, jeho využitie a jeho využiteľnosť

- deti pracujúce s dyhou získajú nielen znalosti o drevinách, ale vyskúšajú si aj manuálnu prácu s ňou a podporia svoju fantáziu

- deti si môžu vlastnoručne vyrobiť darček pre svojich blízkych z hodnotného materiálu

Naše prvotiny si už môžete pozrieť vo fotogalérii pracoviska na Dončovej ulici.

Netradičné jablko

Väčšina oddelení nášho školského klubu sa zapojila do už tradičnej výtvarnej súťaže Netradičné jablko. V tomto roku to už bol IX. ročník, do ktorého sme sa zapojili. Chceme pochváliť všetky deti  a ich pani vychovávateľky, ktoré usilovne pripravili do súťaže množstvo svojich kreatívnych výrobkov a malieb. Najlepšie sa umiestnili chlapci M. Prílepok, S. Pšeno, T. Záhradník a M. Sobčiak z 11.oddelenia. Ich pieskované jablko obsadilo 2.miesto vo vekovej kategórii 3. a 4. ročník ZŠ. Keďže bolo do súťaže prihlásených 360 prác, ich úspech nás veľmi teší. Fotografie z ocenenia prác a vernisáže na Bielom Potoku nájdete vo fotogalérii.

Ako sme sa zabávali v ŠKD na Halloween

Posledný piatok pred jesennými prázdninami sa v 11. oddelení stretli všetci na halloweenskom popoludní. Všetci sme sa na toto popoludnie tešili celý týždeň.  Pani vychovávateľka nám pripravila niekoľko súťaží. Prvou úlohou bolo vylúštiť strašidelné sudoku. Potom sme pomohli duchom nájsť cestu do strašidelného zámku a museli sme rozpoznať 10 rozdielov na halloweenskom obrázku.
Vo všetkom pomáhali prvákom kamoši štvrtáci. Poslednou spoločnou úlohou bolo zmeniť prváčku Lili, Alicku a Marka na múmiu. Ako sa to štvrtákom vydarilo si môžete pozrieť vo fotogalérii. Nakoniec sme si všetci spoločnezatancovali pri stoličkovom tanci a pozreli strašidelnú rozprávku V tom dome straší.

 

Šarkaniáda v ŠKD Bystrická

Príjemne sme využili krásne, asi posledné  "baboletné", popoludnie
vo štvrtok 19.10.2017. Prial nám vetrík a šarkany rôzneho druhu a
rozmerov ako aj schopnosti vzlietnuť spestrili priestor pred našou školou.

Pasovanie prvákov a nulťákov do ŠKD

V piatok 13.10.2017 sme v 1. a 2. oddelení mali slávnostný deň: Pasovanie nových členov
do Školského klubu, ktorý sme nazvali Šmolko klub.

Pani vychovávateľky Červeňová a Filická mali super pomocníkov z krajiny šmolkov:

Šmolinka – Ivanka Šarayová,

Bavlnka – Andrejka Krajčiová,

 Fixi – Timejka Horváthová,

Mudroška – Lea Petríková.

Prišiel aj obávaný Gargamel – Adam Bakoš so svojim kocúrom Azraelom – Linda Kuniaková

Po absolvovaní úloh – štafeta s loptou, hod do cieľa, skok cez rebrík, hádanie hádaniek, nasledovala diskotéka.
Všetci sa výborne spoločne zabávali.

Gargamel uznal, že máme šikovných šmolkov a s radosťou ich pasoval
do našich klubov za členov. Každý dostal šmolko-čiapku, fixy od Fixi a sladkosť.

Bodkou bol posledný tanec a spoločné foto na pamiatku pekného dňa.

Pasovanie prvákov do Školského klubu detí na Dončovej ulici

Napäté tváričky, doširoka otvorené očká. Každý rok sa stretávame s prvákmi, ktorí sú pri vstupe
do základnej školy plní očakávania, ale aj napätia. Trvá niekoľko dní, ba týždňov, kým sa prváci zžijú s novým prostredím, s novými ľuďmi.  V našom ŠKD  sme rozmýšľali nad tým , ako malým prvákom spríjemniť tieto dni. Rozhodli sme sa pripraviť slávnostné Pasovanie prvákov do školského klubu detí. Pozvaní boli aj tretiaci a štvrtáci. Prváci , aby mohli byť pasovaní za právoplatných členov našej školy museli splniť niekoľko úloh. Prvou úlohou bolo predstavili  svoje p. vychovávateľky. V druhej súťažnej úlohe ,mali  ukázať, ako sa ráno ponáhľajú do školy.  Musia bezpečne prejsť cez lavičku, preskočiť mláčku ,vbehnúť do školy a poslať ďalšieho spolužiaka. Súťažili spolu dve prvácke  oddelenia ŠKD – výhercom sa stali všetky deti. Úspešne  a načas prišli na vyučovanie. Samozrejme trieda bola len imaginárna. Ďalšie úloha už boli náročnejšia, deti sa mali predviesť ako rýchlo zvládnu obuť svoje nôžky po papučiek. Šikovní súťažiaci všetko hravo zvládli. Odmenou im bol dekrét malého klubáka a sladkosť.

Všetci sme z tejto, ,pasovačky“  odchádzali mierne unavení, ale obohatení o pekný zážitok.

Pevne veríme, že aj takáto forma činnosti v ŠKD pomôže prvákom k bezstresovému zaradeniu sa
do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Indiánsky dvojtýždeň vo 8. oddelení

V spolupráci s našou druháckou triednou učiteľkou v 2.E sme dali dokopy indiánske dva týždne. Deti na obohatení si zamilovali indiánov a po prvej myšlienkovej mape nasledovalo veľa skúmania a tvorenia. Pridali sa aj rodičia a vyčarili nám indiánsku hostinu- opekali sa špekáčky. Spali sme v škole, riešili indiánske úlohy, pracovné listy... tu je pár našich výtvorov. /  fotogaléria pracovisko Dončova/

Školský rok 2016/2017

Olympiáda ŠKD na Bystrickej ceste

 V stredu 28.6. sme aj napriek panujúcej horúčave športovali, pretekali sa, jednoducho tešili sa z pohybu, vzajomnej súdržnosti. Víťazom bol každý kto sa zúčastnil aspoň jednej disciplíny - florbal,futbal,kolobežkovanie, atletika, tenis. Zistili sme, že máme deti, ktoré sa vedia a chcú hýbať. Pekné prázdniny prajú pani vychovávateľky z ŠKD.

Párky párty

Posledný týždeň sme v Škd na Bystrickej ceste začali zvesela a vo veľkom štýle - tanec,smiech, spev a parádne občerstvenie. Kto nebol nech banuje;-)

DEŇ KORYTNAČIEK VO 4.oddelení

Pre našich kamarátov z iných oddelení sme pripravili ukážku na tému Deň korytnačiek. Ďakujeme Lenke Grejtakovej, ktorá doniesla svojho miláčika a veľmi pekne o ňom rozprávala. Mladšie deti sa dozvedeli ako sa o korytnačky treba starať, čo potrebujú pre svoj spokojný a zdravý život v našich domácnostiach. Vo fotogalérii ŠKD na sídlisku Roveň nájdete fotografie z tohto veselého dňa.

DEŇ MLIEKA

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF) vždy 16. mája. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Aj v našom ŠKD sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Viac uvidíte vo fotodokumentácii.

DEŇ SLNKA

               3. mája celý svet oslavuje Deň slnka. V 11.oddelení sme sa pripojili. Slniečko v tomto sychravom čase chýba zvieratkám, ale i ľuďom. Preto sme doma pohľadali čo najviac žltého aj oranžového oblečenia a nahradili sme slniečko. Skúsili sme ho privolať aj krásnymi farebnými obrázkami. Kresby urobené mastným pastelom sme zohriali fénom a slniečko dokreslili anilínkami. Pozrite si naše krásne práce vo fotodokumentácii.

 

     Náš karneval v ŠKD

     Celá naša spoločnosť práve prežíva veselé obdobie nazývané FAŠIANGY  - obdobie karnevalov a zábav. Ešte sme k tomu  úspešne ukončili prvý polrok školského roka.

      To všetko sú dôvody na veselé šantenie, uvoľnenie sa, tanec, súťaže a samozrejme KARNEVAL. Poctivo sme sa naň pripravovali výrobou masiek, kostýmov a samozrejme výzdobou pre telocvičňu kde sme sa do sýtosti vybláznili. Naši spolužiaci - diskdžokeji púšťali perfektnú tanečnú hudbu a pani vychovávateľky nám pripravili veselé  súťaže. Bolo nám fajn a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s poľovníkom

     V piatok /1. 12.2016/ popoludní sa deti zo ŠKD stretli na besede s ujom poľovníkom. Ujo Dušan sa veľmi potešil nášmu pozvaniu a bol rád, že môže deťom porozprávať o našej prekrásnej prírode, zvieratkách žijúcich v našich horách, o činnosti poľovníkov, o zážitkoch z lesov. Vysvetlil nám niektoré poľovnícke pojmy, ukázal výzbroj a výstroj poľovníka, napodobňoval zvuky zvierat. A obrázkoch sme si prezerali stromy, zvieratá, ale aj ich stopy. Dozvedeli sme sa o patrónovi poľovníkov -  svätom Hubertovi. Potom nás ujo ponúkol ako veveričky lieskovými orieškami a poďakoval nám za to, že sme pre zvieratá zbierali v jeseni gaštany, ktoré im spestrili ich jedálniček.

Prežili sme spolu príjemné popoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie naše spoločné stretnutie.

                                                           Deti ŠKD a pani vychovávateľky

ŠKD Šarkaniáda

K jeseni neodmysliteľne patrí púšťanie šarkanov. A preto sa v utorok 25. 10. 2016 konala tradičná ŠKD Šarkaniáda. Školský dvor sa zaplnil radostnými pobehujúcimi deťmi a pestrofarebnými šarkanmi. Mali sme možnosť vidieť mnoho krásnych kúpených, ale aj ručne vyrobených šarkanov.  A keďže nám počasie prialo a vetrík fúkal, našim šarkanom sa podarilo vyletieť vysoko nad zem.

Pasovanie prvákov

V piatok 30.09. 2016 sa v školskom klube detí konala veľká slávnosť. Ako každý rok zavítal medzi deti kúzelník Mágio a jeho pomocník Šašo Jašo z čarovnej krajiny Klubákovo,  aby preverili odvahu a šikovnosť nových členov školského klubu - prvákov a nulťákov. Deti boli veľmi šikovné a všetky disciplíny bez problémov zdolali. Kúzelník Mágio a Šašo Jašo ich slávnostne pasovali za nových členov školských klubov. Na deti čakala sladkosť, darček, kopa zábavy, maľovanie na tvár a diskotéka. Nových členov medzi nami vítame a prajeme im veľa pekných zážitkov prežitých v školskom klube detí.

 

Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.