Vážení rodičia 

Záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne? 
Sme tu pre Vás !!! 
Školské zariadenie, v ktorom pod odborným dozorom naše deti relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si záujmové činnosti a pripravujú sa na vyučovanie. 

Máme školský dvor na aktívny pobyt vonku. 
V zimnom období využívame priestory telocvične. 
Používame najmodernejšie didaktické pomôcky, počítače, ktoré máme k dispozícii. Každé oddelenie je vybavené hračkami, spoločenskými hrami, športovými potrebami. V odpočinkových činnostiach využívame herne, video, počítačové a multimediálne miestnosti, futbalové ihrisko.

Odpočinok je pre nás veľmi dôležitý. Ako si oddýchneme, tak sa môžeme na ďalší deň vzdelávať. Naučiť deti odpočívať je preto jednou z najvýznamnejších úloh výchovy.

Pre Vaše deti sme tu od: 

      ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok

    05,30 – 07,30 hod.

    11,15 – 16,30 hod.

                          

    ZŠ Dončova 4, Ružomberok  

    06,00 – 07,30 hod.

    11,15 – 17,00 hod. triedy pre intelektovo nadané deti

    11,15 - 16.30 hod. klasické triedy

 Novinky

Informácie pre návštevníkov

14.11.2013 10:46

—————

Webová prezentácia bola spustená

14.11.2013 10:45
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú...

—————


Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.