Prihláška do ŠKD

Prihlášku do ŠKD si môže rodič vyzdvihnúť u pani vychovávateľky v príslušnom oddelení, ktoré dieťa navštevuje.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO.pdf (203221)