Vitajte

17.12.2013 08:33

 

Na stránke nášho školského klubu detí, pri ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Školský klub detí pozostáva z 12-tich oddelení , 6 má sídlo
na Bystrickej ceste, 6 na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici.

Našou činnosťou chceme prispieť k rozvoju detskej osobnosti tak, aby deti prichádzali domov spokojné, vyrovnané a obohatené o nové zážitky a vedomosti.

Školský klub detí je miestom sociálnej služby pre rodičov a miestom uspokojovania sociálnych potrieb detí

Pre Vaše deti sme tu od: 

ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok              

05,30 – 07,30 hod.

11,15 – 16,30 hod.

ZŠ Dončova 4, Ružomberok                            

06,00 – 07,30 hod

11,15 – 17,00 hod. triedy pre intelektovo nadané deti

11,15 -  16.30 hod. klasické triedy

 

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja

a štátnych sviatkov.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier,

    súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností

* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu

* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa

* pestovanie záujmov a záľub vašich detí

* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín

* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek

 

Oddelenia ŠKD

 

Oddelenie Vychovávateľka Trieda
  1. oddelenie                   Mgr. Miroslava Drapáčová 0.r + 1.A
  2. oddelenie              Mgr. Ľudmila Mičudová   0.r,1.B
  3. oddelenie              Mgr. Iveta Červeňová 2.A + 3.A pol
  4. oddelenie              Mgr. Silvia Filic 2.B+3.A pol
  5. oddelenie              Katarína Sliacka 3.B+4.A pol
  6.oddelenie Mgr. Miroslava Stašová 4.A pol+4.B
  7. oddelenie Zuzana    Kučerová 2.E
  8. oddelenie         Iveta Stolárová 4.E, 3.E
  9. oddelenie Mgr. Diana Labudová 1.E,4.E
10. oddelenie      Bc. Tatiana Pagáčiková - vedúca vychovávateľka     3.D,3.G, 
 
11. oddelenie Alena Sviteková   2.D, 4.D
12. oddelenie Mgr. Mária Kačaliaková 1.D, 3.D

 

S podnetmi alebo pripomienkami sa môže obrátiť na vedúcu ŠKD a vychovávateľky jednotlivých oddelení.

—————

Späť


Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   



Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.