Vitajte

17.12.2013 08:33

 

Na stránke nášho školského klubu detí, pri ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Školský klub detí pozostáva z 9-tich oddelení , 5 má sídlo na Bystrickej ceste, 4 na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici.

Našou činnosťou chceme prispieť k rozvoju detskej osobnosti tak, aby deti prichádzali domov spokojné, vyrovnané a obohatené o nové zážitky a vedomosti.

Školský klub detí je miestom sociálnej služby pre rodičov a miestom uspokojovania sociálnych potrieb detí

Pre Vaše deti sme tu od: 

ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok              

05,30 – 07,30 hod.

11,15 – 16,30 hod.

ZŠ Dončova 4, Ružomberok                            

06,00 – 07,30 hod

11,15 – 17,00 hod. triedy pre intelektovo nadané deti

11,15 -  16.30 hod. klasické triedy

 

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja

a štátnych sviatkov.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier,

    súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností

* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu

* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa

* pestovanie záujmov a záľub vašich detí

* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín

* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek

 

Oddelenia ŠKD

 

Oddelenie Vychovávateľka Trieda
  1. oddelenie                   Mgr. Iveta Červeňová 1.A,4.B
  2. oddelenie              Mgr. Silvia Filická 0.r,1.B
  3. oddelenie              Mgr. Ľudmila Mičudová   2.A,3.B
  4. oddelenie              Katarína Sliacka 2.B,3.B
  5. oddelenie              Mgr. Miroslava Drapáčová 4.A,5.r
  7. oddelenie Zuzana    Kučerová 1.E, 2.E
  8. oddelenie         Iveta Stolárová 3.E,4.E
10. oddelenie      Bc. Tatiana Pagáčiková - vedúca vychovávateľka     2.D,2.G, 3.D
 
 11. oddelenie Alena Sviteková   1.D,1.G,
3.D, 4.D

 

S podnetmi alebo pripomienkami sa môže obrátiť na vedúcu ŠKD a vychovávateľky jednotlivých oddelení.

—————

Späť


Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.