Režim dňa

Rozvrh týždennej činnosti

 

5,30 - 7,30 pracovisko Bystrická cesta

 

6,00  -  7,30 pracovisko Dončova všetky oddelenia

Ranné schádzanie detí

 

11,30  -  12,00

Odpočinková činnosť

 

12,00  -  14,00

Obed

 

14,00  -  15,00

Záujmová činnosť

 

15,00  -  16,30

Príprava na vyučovanie

 

16,30  -  17,00 pracovisko Dončova oddelenia pre intelektovo nadané deti
                           

15,30  -  16,30 pracovisko Dončova oddelenia klasic. tried a Bystrická cesta

Rekreačná činnosť

 


Kontakt

Základná škola

Bystrická cesta 14,034 01 Ružomberok

Tel: 044/435 31 85


   Kalendár akcií

V tejto rubrike nie sú žiadne články.